Tag Archives: آنالوگ

2 اشتباه در معرفی محصول

بازاریابی تغییر کرده است. کسب‌وکارهایی رشد می‌کنند که قصه‌ای قهرمان‌ محور برای مشتری‌هایشان بسازند. شرکت‌هایی که این روش را در پیش نگیرند از یادها خواهند رفت. بهترین پاداش را وقتی دریافت می‌کنید که قصه‌های مخاطبان را مهم‌تر از قصه‌های خود بدانید. آدم‌‌ها دوست دارند درگیر قصه‌ای بزرگ‌تر از قصه‌ خودشان شوند. برندهایی که مشتری‌ها را…